thiep 3d nha tho duc ba paris
KT047 – 2

Thiệp 3D Nhà Thờ Đức Bà Paris

Thiệp 3D Kiến Trúc

Thông tin sản phẩm: Thiệp 3D Nhà Thờ Đức Bà Paris

Kích thước khi mở thiệp (cm): 30 x 15

Chất liệu: Giấy Mỹ thuật Fancy Paper Art, Kishu Paper Art

35.000 ₫

Quantity

Mô tả sản phẩm

Thiệp 3D Kiến Trúc

Thông tin sản phẩm: Thiệp 3D Nhà Thờ Đức Bà Paris

Kích thước khi mở thiệp (cm): 30 x 15

Chất liệu: Giấy Mỹ thuật Fancy Paper Art, Kishu Paper Art

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thiệp 3D Nhà Thờ Đức Bà Paris”