thiep 3d thuyen
KT089 – 3KT089 – 2

Thiệp 3D Thuyền Buồm

Thiệp 3D Thuyền Cướp Buồm

Thông tin sản phẩm: Thiệp 3D Thuyền Buồm

Kích thước khi mở thiệp (cm): 22 x 18

Chất liệu: Giấy Mỹ thuật Fancy Paper Art, Kishu Paper Art

19.000 ₫

Quantity

Mô tả sản phẩm

Thiệp 3D Thuyền Buồm

Thông tin sản phẩm: Thiệp 3D Thuyền Buồm

Kích thước khi mở thiệp (cm): 22 x 18

Chất liệu: Giấy Mỹ thuật Fancy Paper Art, Kishu Paper Art

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thiệp 3D Thuyền Buồm”